Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Vánoční soutěž o 10 krásných dárků Disney

Na otázky můžete odpovídat od 14.12.2015 00:00 do 21.12.2015 08:00

Magic Box a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 10 krásných dárků Disney!

Výhru získájí 10 vylosovaných výherců, kteří správně odpoví na soutěžní otázku.

DISNEY JE NEJLEPŠÍM DÁRKEM! Vyhraj některé z nich - 10 dárků, např. DVD kolekce, pexeso, blok s tužkami nebo panenku.

DISNEY JE NEJLEPŠÍM DÁRKEM! Vyhraj některé z nich - 10 dárků, např. DVD kolekce, pexeso, blok s tužkami nebo panenku.

 

Vyhraj některou z nových Disney vánočních DVD kolekcí nebo jiný Disney dárek. 10 vylosovaných výherců získá jednu z těchto cen: 

 

1) DVD KOLEKCE V HODNOTĚ 499 KČ

2) PEXESO

3) BLOK S TUŽKAMI

4) PANENKA

 

 

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na WWW.MAGICBOX.CZ.


Soutěžní otázky

1) Napiš nám, jak se jmenuje nejmladší Disney princeznička?

Sofie První (správná odpověď)

Popelka

Ariel

Výherci soutěže

Petr Vlk, Opava,
Ludmila Kaněrová, Červený Kostelec,
Romana Jarošová, Žďár nad Sázavou,
Eva Kašková, Mysločovice,
Martina Růžičková, Kocbeře,
Ladislav Svoboda, Kopřivnice,
Eliška Veselá, Most,
Kateřina Kubelková, Velké Heraltice,
Kateřina Honzatkova, Nechanice,
Marie Ivičičová, Hovorany,

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist