Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž se zámkem Sychrov o 10 vstupenek na pohádkovou prohlídku

Na otázky můžete odpovídat od 10.04.2013 09:00 do 11.04.2013 23:59

Zámek Sychrov a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 10 vstupenek na pohádkovou prohlídku

5 vylosovaných výherců získá každý po 2 vstupenkách, stačí správně odpovědět na otázku.

10 vstupenek na pohádkovou prohlídku

10 vstupenek na pohádkovou prohlídku

 

O víkendu 13.-14.4. proběhnou v interiérech zámku Sychrov pohádkové prohlídky nejen pro děti. Pohádkové postavy vás provedou dějem přímo v zámeckých interiérech. A to vždy v časech 10:00, 11:00, 12:00 a ve 13:30, 14:30 a v 15:30.

Pohádkové prohlídky zámku Sychrov přibližují dětem tuto historickou památku atraktivní formou, při které si užijí nejen spoustu zábavy, ale i napětí. Pohádkové postavy v podání sychrovských průvodců vedou rodiče s dětmi celým zámkem a v každé místnosti odehrají část příběhu.

Děti jsou interaktivně zapojeny do vývoje celého děje, například pomáhají princovi s plněním úkolů, princezně prozrazují důležité informace, nebo zahánějí zlé krále pryč z království. Díky tomu se děti na zámku nenudí a vydrží téměř hodinovou pohádku mnohem snáz, než klasickou prohlídku o historii zámku a rodu Rohanů.

Vzhledem k tomu, že se tyto pohádkové prohlídky odehrávají obvykle třikrát do roka, vystřídalo se zde velké množství příběhů. Hrály se pohádkové klasiky, jako například Čertův švagr, Sůl nad zlato nebo Princezna Lada. Téměř každý rok pak průvodci natrénují premiérovou pohádku, aby se návštěvníci mohli na zámek vracet a vždy si vychutnat něco nového.

Zámek Sychrov je navíc pro pohádky jako stvořený a často se tak stává místem, kde se tyto příběhy natáčí. Z těch nejznámějších stojí za uvedení Zlatovláska, Nesmrtelná teta a z těch novějších Nejkrásnější hádanka Zdeňka Trošky.

 

Sychrov

 

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Zámek-Sychrov.cz.


Soutěžní otázky

1) Jaké pohádky se natáčely na zámku Sychrov?

Zlatovláska a Nesmrtelná teta (správná odpověď)

Terminátor a Predátor

Román pro ženy a Román pro muže

Výherci soutěže

Martina Martinů, Přerov

Bronislava, Bronislava, Břeclav

Eva Scholzová, Praha 4

Soňa Kárová, Duchcov

Lenka De Bolle, Kadaň

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 1 soutěžní otázky, která má 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Novogotický zámek Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.

 

TOPlist