Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž s Městskými divadly pražskými o 14 vstupenek na pohádková představení

Na otázky můžete odpovídat od 25.05.2013 07:00 do 27.05.2013 23:59

Městská divadla pražská a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 14 vstupenek na pohádková představení

7 vylosovaných výherců získá každý po 2 vstupenkách, stačí správně odpovědět na otázky.

14 vstupenek na pohádková představení

14 vstupenek na pohádková představení

 

Vyhrajte vstupenky na Dětský den v Divadle Rokoko!

Soutěžte o:

5x 2 vstupenky na Pohádku o strašidelném nádraží od 9 hodin

2x 2 vstupenky na loutkové představení Výlet na Říp od 15 hodin

 

Pohádka o strašidelném nádraží Divadla Láryfáry je plná písniček, strašidel a kouzel. Děti se ocitnou na jednom malém nádraží v městečku jménem Planá. Na tomto úplně obyčejném vlakovém nádraží, se dějí naprosto záhadné věci, začalo zde totiž strašit. A tak se Plané začalo říkat Strašidelná Planá a lidé se nádraží začali vyhýbat. Podaří se přednostovi stanice společně s dětmi strašidlo vyhnat? Nebo bude muset zavolat na pomoc svou sestru Blaženu Růžičkovou?

Inscenace souboru Loutky bez hranic Výlet na Říp je určena dětem od 3 let, ožijí v ní známé mýty o tom, jak Češi našli svou zemi, o prvních českých vladařích a jejich rodinách. Pan Alois Jirásek to při psaní pověstí neměl vůbec lehké... A víte, kdo mu nakonec pomohl?

 

Přijďte 31. května s dětmi do Divadla Rokoko! V 9 hodin uvidíte Pohádku o strašidelném nádraží Divadla Láryfáry. Od 15 hodin vás čeká loutkové představení, loutková dílnička, omalovánky, papoušci i malá svačinka.

 

Den dětí

Den dětí

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.


Soutěžní otázky

1) Jak se jmenuje předseda stanice v Pohádce o strašidelném nádraží?

Bedřich Růžička (správná odpověď)

Lukáš Růžička

Josef Růžička

2) Jakým dílem je inspirováno představení Výlet na Říp?

Kytice

Staré pověsti české (správná odpověď)

Kosmova kronika česká

Výherci soutěže

5x 2 vstupenky na Pohádku o strašidelném nádraží od 9 hodin:

Ivana Kuranianova, Praha 5

Helena Cardova, Litoměřice

Jana Slámová, Lanžhot

Lucie Hornyáková, Praha 5

Simona Miková, Český Brod

 

2x 2 vstupenky na loutkové představení Výlet na Říp od 15 hodin:

Tereza Cízová, Kostelec nad Černými lesy

Jana Valášková, Krupka

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Městská divadla pražská najdete v centru Prahy. Se svými třemi sály v divadlech ABC a Rokoko, s kapacitou 500, 200 a 60 míst, jsou tady pro všechny pražské diváky – od dětí po seniory. Diváci mohou vybírat z bohatého repertoáru činoherního divadla i z řady dalších možností, jak trávit volný čas, oblíbené jsou např. Večery pro nezadané, Vánoční festival nebo Den dětí.

 

TOPlist