Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž s Kašpárkohraním o stavebnici Playmobil - Policejní stanice v hodnotě 1 900 Kč

Na otázky můžete odpovídat od 11.03.2013 08:00 do 24.03.2013 23:59

Kašpárkohraní a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o stavebnici Playmobil - Policejní stanice od firmy Piatnik.

Výhru získá 1 vylosovaný výherce, který správně odpoví na soutěžní otázky.

Stavebnice Playmobil - Policejní stanice v hodnotě 1 900 Kč

Stavebnice Playmobil - Policejní stanice v hodnotě 1 900 Kč

 

KAŠPÁRKOHRANÍ je dětský festival, který se uskuteční dne 16.6.2013 v Královské oboře Stromovka v Praze 7.

Nabídneme rodinám, nejmenším občanům a školákům Prahy pestrý program sestávající z vystoupení předních divadelních a hudebních souborů, her, sportovních soutěží a tvůrčích dílen.

Naším cílem je nabídnout důstojnou alternativu akcím, které jsou pouze drahou zábavou a nijak nerozvíjejí dětskou kreativitu.

Prostředí Královské obory Stromovka vytvoří pro děti i jejich rodiče bohatý kulturně informační program s ekologickým přesahem.

Na pátém ročníku KAŠPÁRKOHRANÍ se nebude vybírat žádné vstupné.

Festival KAŠPÁRKOHRANÍ založil tradici regionální kulturní události, která svým významem a publicitou zasáhla celou Českou republiku.

Policejní stanice

 

Policejní stanice

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Kasparkohrani.cz.


Soutěžní otázky

1) Kašpárkohraní je?

Dětský festival (správná odpověď)

Vesmírná stanice

Ostrov

2) Kolikátý ročník dětského festivalu Kašpárkohraní se bude konat ?

3

4

5 (správná odpověď)

Výherci soutěže

Iva Vokurková, Česká Lípa

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Piatnik

 

TOPlist