Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o vstupenky na pohádkové odpoledne v Divadle ABC

Na otázky můžete odpovídat od 30.03.2016 00:00 do 07.04.2016 00:00

Divadlo ABC a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o vstupenky na pohádku O dobrém jídle aneb Když dobře baštíš.

Výhru získají 2 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku.

Soutěž o 2x2 vstupenky na pohádku O dobrém jídle aneb Když dobře baštíš

Soutěž o 2x2 vstupenky na pohádku O dobrém jídle aneb Když dobře baštíš

 

V sobotu 16. dubna od 15 hodin pořádá Divadlo ABC zábavné pohádkové odpoledne pro malé diváky i jejich rodiče. Soutěžte o 2x2 vstupenky!

Těšit se můžete na pohádku O dobrém jídle aneb Když dobře baštíš v podání divadla Vocaď Pocaď. Pohádka vypráví o tom, co se stane, když dva malí kluci celý den jedí jen z tajného šuplíku plného sladkostí.

Rodiče si budou moct dát výbornou kávu a dětem přichystáme malou svačinku. Pohádka se odehraje od 15 hodin na Malé scéně ABC a je vhodná pro děti od 4 let.

 

 

Správnou odpověď najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.


Soutěžní otázky

1) Jak se jmenují dva malí kluci z pohádky O dobrém jídle aneb Když dobře baštíš?

Honza a Péťa

Jarda a Tonda (správná odpověď)

Vítek a Kubík

Výherci soutěže

Milan Jasoněk, Otice
Lucka Radoušová, Litomerice

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 1 soutěžní otázky, která má 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Městská divadla pražská najdete v centru Prahy. Se svými třemi sály v divadlech ABC a Rokoko, s kapacitou 500, 200 a 60 míst, jsou tady pro všechny pražské diváky – od dětí po seniory. Diváci mohou vybírat z bohatého repertoáru činoherního divadla i z řady dalších možností, jak trávit volný čas, oblíbené jsou např. Večery pro nezadané, Vánoční festival nebo Den dětí.

 

TOPlist