Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o velký filmový balíček s filmem Univerzita pro příšerky

Na otázky můžete odpovídat od 17.06.2013 09:00 do 23.06.2013 23:59

Univerzita pro příšerky a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 3 filmové balíčky.

Výhru získají 3 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázky.

3x filmový balíček s filmem Univerzita pro příšerky

3x filmový balíček s filmem Univerzita pro příšerky

 

Filmový balíček obsahuje:

1) DĚTSKÉ TRIČKO

2) KRABICE CEREÁLIÍ NESTLE

3) 2x VOUCHER NA FILM VE 3D DO KIN CINESTAR

4) PUZZLE

5) DĚTSKÉ HODINKY

6) SADA MAGNETŮ

7) BLOK

 

O filmu Univerzita pro příšerky

Už od chvíle, kdy byl budoucí vysokoškolák Mike Wazowski malá příšerka, sní o tom, že se stane profesionálním strašákem – a lépe než kdokoliv jiný si uvědomuje, že nejlepší strašáci pocházejí z Univerzity pro příšerky. V průběhu prvního semestru na Univerzitě ale jeho plány naruší sebevědomý James P. Sullivan, „Sulley“, rozený strašák. Jejich vzájemné soupeření způsobí, že jsou oba vyhozeni z elitního studijního programu pro strašáky. Aby to nebylo tak snadné, uvědomují si navíc, že pokud chtějí vše znovu uvést do pořádku, budou nuceni spolupracovat nejen sami se sebou, ale také s pozoruhodnou partou strašidelných odpadlíků.

Premiéra filmu 20. června 2013.

 

Příšerky

Příšerky

Příšerky

Příšerky

Příšerky

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Falcon.cz.


Soutěžní otázky

1) Kdy se můžete těšit na tento film v českých kinech?

20.6.2013 (správná odpověď)

30.10.2013

10.1.2014

2) Hlavním hrdinou filmu Univerzita pro Příšerky je?

Rumcajs

Křemílek

Mike Wazowski (správná odpověď)

Výherci soutěže

Jana Bastlová, Šenov

Marian Černaj, Hluk

Marie Šteklova-Paluřikova, Třinec

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist