Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o velký filmový balíček k filmu Kozí příběh se sýrem

Na otázky můžete odpovídat od 06.11.2012 17:00 do 18.11.2012 23:59

Kozí příběh a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 5 filmových balíčků.

Výhru získá 5 vylosovaných výherců, kteří správně odpoví na soutěžní otázky.

5x filmový balíček k filmu Kozí příběh se sýrem

5x filmový balíček k filmu Kozí příběh se sýrem

Filmový balíček obsahuje:

1) DVD KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY

2) PLYŠOVOU KOZU

3) MAGNETEK S KOZOU

4) MAGNETEK KUBY S MÁCOU

5) SADU PASTELEK

 

Kozí příběh

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Pohádkář.cz.


Soutěžní otázky

1) Kozí příběh se sýrem volně navazuje na animovaný film?

Terminátor

Kozí příběh - Pověsti staré Prahy (správná odpověď)

Obecná škola

2) Které zvířátko je hlavním hrdinou Kozího příběhu?

Zajíc

Orel

Koza (správná odpověď)

3) Jak se jmenují děti Kuby a Máci?

Honzík a Zuzanka (správná odpověď)

Karel a Marie

Hans a Gertruda

Výherci soutěže

Helena Hřebejková, Praha

Iveta Hozová, Zlín

Tereza Nováková, Velvary

Jan Karlíček, Podbořany

Ladislava Stefanovská, Česká Lípa

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 3 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 3 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech tři otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Kozí příběh se sýrem je pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného filmu. Kozí příběh se sýrem volně navazuje na první český 3D animovaný film „Kozí příběh – Pověsti staré Prahy“, který se stal nejúspěšnějším českým animovaným filmem vůbec. Děj filmu nás zavede ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království. Kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na trio Dlouhý, Široký a Bystrozraký na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku. Ti spolu s Kozou procházejí celým příběhem a snaží se zachránit unesené rodiče z pekla. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové, než v předchozím díle. Diváci se dočkají i množství skvělých písniček.

 

TOPlist