Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o pohádkový balíček Krkounů

Na otázky můžete odpovídat od 03.12.2012 10:00 do 09.12.2012 23:59

Krkouni.cz a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 3 pohádkové balíčky.

Výhru získají 3 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázky.

Pohádkový balíček Krkounů

Pohádkový balíček Krkounů

Pohádkový balíček obsahuje:

1) KNÍŽKA KRKOUNI ANEB DOBRODRUŽSTVÍ NA PLANETĚ BIMBULI

2) PLYŠÁK ŽIRAFA BLÁŽA

3) DĚTSKÝ METR

 

 

 

 

Krkouni

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Krkouni.cz.


Soutěžní otázky

1) Jaké zvířátko je Bláža?

Žirafa (správná odpověď)

Zebra

Kačena

2) Jaké zvířátko je Bůča?

Prasátko

Kravička (správná odpověď)

Slepička

3) Jaké zvířátko je Pupíno?

Hroch

Mravenec

Slon (správná odpověď)

Výherci soutěže

Petra Cibienová, Kralupy nad Vltavou

Monika Uxa, Vsetin

Jarmila Bőhmová, Studénka

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 3 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 3 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech tři otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Byla jednou jedna holčička Adélka, která byla nemocná, dlouho nemocná. A společnost jí v nemocnici dělala jen její tři plyšová zvířátka. Jenže to nebyli obyčejní plyšáci. Tahle trojka pochází z planety Bimbule, kde je spousta legrace a dobrodružství, takže si vlastně lepší kamarády ani nemohla přát! Z příběhů vznikla kniha Krkouni aneb dobrodružství na planetě Bimbuli plná krásných obrázků a hravých textů, která svým příběhem pobaví i vaše děti. Knihu doplňuje roztomilé pexeso, plyšová zvířátka a spousta dalších věcí pro naše nejmenší.

 

TOPlist