Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o multimediální hračku Pohádkový kamínek v hodnotě 1 998 Kč

Na otázky můžete odpovídat od 26.09.2012 07:00 do 07.10.2012 23:59

Elfin Grit s.r.o. a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o multimediální hračku Pohádkový kamínek.

Výhru získá 1 vylosovaný výherce, který správně odpoví na soutěžní otázky.

Multimediální hračka Pohádkový kamínek

Multimediální hračka Pohádkový kamínek

Hodnota multimediální hračky je 1 998 Kč!

Novinka - Pohádkový kamínek - je původní česká multimediální hračka pro nejmenší děti od 18 měsíců do 6 let. Nahradí dětem „hračky dospělých“ - mobily, foťáky, počítače, které děti tak rády dospělým berou a často je nechtěně poškodí.

Je pro děti bezpečná a obsahuje již mnoho nahraných dětských písniček, básniček, říkadel, obrázků, večerníčků, poznávacích setů a mnoho jiného pro tuto věkovou kategorii. Pohádkový kamínek umí i fotit, k fotce nahrát zvuk nabo natočit video se zvukem. Ovládání je maximálně zjednodušeno a přizpůsobeno dětem, hlasovou nápovědu obstarává skřítek Viky.

Do 2GB paměti hračky je možné nahrát pomocí USB rozhraní i mnoho vlastních multimediálních dat a měnit tak s věkem a zájmy dítěte její obsah.

Více informací na www.pohadkovykaminek.cz.

Pohádkový kamínek

 

Nápovědu:

- k 1. otázce najdete zde

- k 2. otázce najdete zde.


Soutěžní otázky

1) Kolik váží Pohádkový kamínek včetně baterie?

a) 99 g (správná odpověď)

b) 109 g

c) 119 g

2) Jaké videopohádky obsahuje Pohádkový kamínek?

a) O loupežníku Rumcajovi a O Rákosníčkovi

b) Jen počkej! a Krkonošské pohádky

c) Pat a Mat a Bob a Bobek (správná odpověď)

Výherci soutěže

Veronika Váňová, Praha 5

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Rodinná firma Elfin Grit s.r.o. vznikla v roce 2011 za účelem realizace vlastního nápadu, vývoje, výroby a distribuce multimediální hračky zcela nového typu pro nejmenší děti. Rok trval její vývoj, nyní je hračka již 9 měsíců na českém trhu. Veškeré informace o této hračce a jejím vývoji naleznete na www.pohadkovykaminek.cz, nebo na www.facebook.com/pohadkovykaminek.

pohádkový kamínek

 

TOPlist