Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o koučinkový program s expertem na finanční inteligenci v hodnotě 6 000 Kč

Na otázky můžete odpovídat od 01.07.2013 09:00 do 07.07.2013 23:59

Škola pro Ženy.cz a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o koučinkový program "Restartujte vaše finance".

Výhru získá 1 vylosovaný výherce, který správně odpoví na soutěžní otázku.

Koučinkový program

Koučinkový program

 

Chtěla byste si konečně udělat pořádek ve financích? Nevíte, jak s penězi pracovat tak, abyste ušetřila anebo je rozmnožovala? Chtěla byste poradit s finanční výchovou dítěte? Připravili jsme pro vás soutěž s expertkou na finance a investování Mgr. Janou Levovou. Vyhrajte její koučinkový program “Restartujte vaše finance” v hodnotě 6000 Kč!

 

Jana Levová

 

Co v rámci programu absolvujete?

- analyzujeme současnou situaci

- analyzujeme vaši finanční minulost

- analyzujeme vaše rodinné finance (tok peněz atd.)

- analyzujeme vaši finanční inteligenci z hlediska výchovy dítěte

- zdůrazníme silné a slabé stránky vaší finanční gramotnosti

- nastíníme možnosti vytvoření pasivních příjmů

- naučíme vás jednoduše finančně přemýšlet

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.skola-pro-zeny.cz.


Soutěžní otázky

1) Kolik koučů má dnes tým Školy pro ženy.cz Lenky Černé?

Pět (správná odpověď)

Deset

Tři

Výherci soutěže

Blanka Kacálková, Letohrad

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 1 soutěžní otázky, která má 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist