Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o 3x stolní hru Zachraňme svět

Na otázky můžete odpovídat od 22.07.2013 08:38 do 04.08.2013 23:59

JIRASGAMES, a.s. a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 3x stolní hru Zachraňme svět.

Výhru získájí 3 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku.

3x stolní hra Zachraňme svět

3x stolní hra Zachraňme svět

 

Staňte se na chvíli hrdinou a zachraňte svět! Že to nejde? Ale ano! V naší strategické hře se stanete členem záchranného týmu, který odvrátí všechny katastrofy. Cestujte po celém světě, taktizujte a bojujte za záchranu Země.

Hra Zachraňme svět je zábavná, interaktivní a jednoduchá strategická hra, kterou můžete hrát dvěma způsoby. Buďto se stanete hrdinou a hrajete sami za sebe nebo utvoříte záchranný tým, který bude společnými silami bojovat o záchranu naší planety. Hra je ideální pro rodiny. Je plná napětí, zvratů a tak rychle vás vtáhne do děje, že nepřestanete hrát, dokud nespasíte celý svět!

Inspirujte se nejen o stolních hrách na www.jirasgames.com.

 

Zachraňme svět

Zachraňme svět

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.JIRASGAMES.com.


Soutěžní otázky

1) Ve strategické hře Zachraňme svět se stáváte:

Členem záchranného týmu, který odvrátí všechny katastrofy (správná odpověď)

Myškou, která se vrhne na sýry z celého světa

Drakem, který bude vypouštět oheň

Výherci soutěže

Veronika Kajšová, Jakubčovice nad Odrou

Hana Zajíčková, Ostrava 3

Dagmar Dvořáčková, Strážnice

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 1 soutěžní otázky, která má 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

JIRASGAMES, a.s. vytváří unikátní produkty, které propojují svět digitálních médií a klasických hraček i her, svět chytré zábavy a zábavné edukace. Vyvíjí inovativní, originální a přitom ryze české hry a hračky. Mezi nejznámější patří Život v Česku, plyšák Puffy, Evoluce v krabici, Zachraňme svět.

 

TOPlist