Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o 2 velké filmové balíčky k filmu Jack a obři

Na otázky můžete odpovídat od 25.03.2013 08:00 do 07.04.2013 23:59

Warner Bros. Pictures a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 2 filmové balíčky.

Výhru získají 2 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázky.

2x filmový balíček k filmu Jack a obři

2x filmový balíček k filmu Jack a obři

Filmový balíček obsahuje:

1) KLÍČENKA S USB 1GB

2) KOŽENÝ NÁRAMEK

3) PROPISOVACÍ TUŽKA S FAZOLEMI

4) FILMOVÝ PLAKÁT

5) FILMOVÉ DESKY

 

O filmu Jack a obři

Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka.

Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladý Jack (Nicholas Hoult) se jim v tom snaží zabránit a je tak přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života. V boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné princezny čelí nezadržitelnému přívalu válečníků, o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v legendách … a sám tak má příležitost stát se legendou.

Film Jack a obři se v kinech objeví od 4. dubna 2013.

Jack a obři

 Jack a obři

© 2013 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved.

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Jackaobri-film.cz. a na www.facebook.com/Miluju.filmy.


Soutěžní otázky

1) Před jakým nebezpečím musí mladý farmářský dělník Jack zachránit princeznu?

Obři (správná odpověď)

Komáři

Žáby

2) Kdy se můžete těšit na tento film v českých kinech?

14. května 2013

24. června 2013

4. dubna 2013 (správná odpověď)

3) Znáte český web k filmu Jack a obři?

www.kvakajici-zaby.cz

www.komari-v-akci.cz

www.jackaobri-film.cz (správná odpověď)

4) Jak se jmenuje herec, který ztvárnil hlavní roli Jacka? Vyjmenujte jeden film ve kterém jsme mohli tohoto herce vidět.

S tebou mě baví svět

X-Men (správná odpověď)

Jak vytrhnout velrybě stoličku

5) Je film v ČR věkově omezen?

Není (správná odpověď)

Do 50 let

Od 50 let

Výherci soutěže

Kamila Konvičková, Ostrava 2

Lenka Warzochová, Ostrava-Dubina

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 5 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 5 odpovědí, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech pěti otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist