Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Autorská práva

23.03.2011

Podmínky užití serveru Pohádkář.cz


Vyplnění registračního formuláře uživatele opravňuje k:

a) vkládání, editování a mazání audiovizuálních souborů a textů, a

b) vstupu do diskusí a hodnocení prohlíženého obsahu.

Soubory vložené uživateli musí být v souladu s právním řádem České republiky a musí tématicky souviset s obsahem, pro který je web určen. Jedná se tedy pouze o audiovizuální a informační materiál k pohádkám.

Server Pohádkář.cz vám registrací uděluje povolení k přístupu a užívání webu Pohádkář.cz za následujících výslovných podmínek. Nedodržení těchto Podmínek bude pokládáno za jejich porušení z vaší strany.

 

Je zakázáno vkládat a šířit soubory a informace, které:

a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

b) jakýmkoliv způsobem svádějí nebo nabádají ke zneužívání návykové látky nebo užívání návykové látky přímo podporují;

c) vyhrožují jiným osobám, nebo skupinám osob usmrcením, nebo jiným fyzickým a majetkovým ublížením;

d) jakýmkoliv způsobem podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

e) obsahují erotický, sexuální nebo pornografický obsah, nebo přístup k takovému typu obsahu umožňují;

f) podporují nebo propagují hnutí a ideologie, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím.

 

Provozovatel stránek upozorňuje, že obsah webu je nahráván a tvořen uživateli, kteří vlastní registrací souhlasí se základními etickými, morálními a legislativními pravidly užívaní a neodpovídá proto za případné porušení těchto pravidel ze strany uživatelů. Provozovatel stránek pouze poskytuje uživatelům prostor pro umístnění souborů a jiných informací za účelem jejich audiovizuální prezentace.

Provozovatel stránek dále upozorňuje, že na serverech provozovatele nejsou umístěna žádná videa. Veškerý videoobsah je na webu Pohádkář.cz publikován pouze jako tzv. embed kód a je vkládán jeho uživateli. Uživatelé, kteří vkládají na web Pohádkář.cz embed kódy videí ze serveru Youtube.com, tak činí na na základě sublicence udělené serverem Youtube.com.

 

Pokud jakékoliv video, jehož embed kód je umístěn na Pohádkář.cz, porušuje vaše autorská práva, znamená to, že byla serverem Youtube.com udělena sublicence protiprávně. Prosíme, abyste ihned toto porušení vašich autorských práv nahlásili serveru Youtube.com pomocí formuláře zde a také na naši emailovou adresu info@motions.cz. Server Youtube.com i Pohádkář.cz tato videa na základě požadavku neprodleně ze svých stránek odstraní.

 

V případě oznámení o porušení autorského práva, je potřebné zaslat nám emailem neskenované písemné vyjádření, obsahující následující informace:

1) Prohlášení, že jste na našem portálu nalezli video, případně obrázek, který podle vás porušuje vaše autorská práva (například: „Tímto potvrzuji, že se domnívám, že níže uvedené video porušuje má autorská práva.“).

2) Označení státu, na který se vztahuje vaše autorské právo.

3) Název videa, případně obrázku a celá adresa URL stránky, na které se nachází.

4) Informace, jakým způsobem video nebo obrázek porušuje vaše autorská práva (jedná se např. o kopii zvuku, celé video je kopií originálního vámi vytvořeného díla atd.).

5) Určení typu (např. film, úryvek hudby, knížky apod.) a dalších podrobností (např. název, vydavatel, data atd.) souvisejících s dílem, na něž se vztahuje vaše autorské právo, které bylo dle vašeho názoru poškozeno. Je-li tato informace dostupná na internetu, doporučujeme zaslat nám odkaz.

6) Vaše kontaktní údaje, na kterých vás můžeme kontaktovat.

7) Vložení následujícího prohlášení: „V dobré víře prohlašuji, že užití výše zmíněného díla podléhajícího autorskému právu není povoleno vlastníkem autorských práv (ani třetí stranou, která je oprávněna takové povolení poskytnout jménem vlastníka autorského práva) a není žádným jiným způsobem zákonem povoleno. Prohlašuji, že informace obsažené v tomto oznámení jsou pravdivé a že jsem vlastník autorských práv nebo mám výhradní právo zahájit řízení ve věci porušení příslušných práv.“

8) Platný elektronický podpis.

 

 

TOPlist