Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž s LEGO® Chima o 5x stavebnici Vardyův sněžný supí kluzák

Na otázky můžete odpovídat od 04.06.2014 00:00 do 12.06.2014 00:00

LEGO® a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 5x stavebnici LEGO Chima Vardyův sněžný supí kluzák.

Výhru získá 5 vylosovaných výherců, kteří správně odpoví na soutěžní otázku.

5x stavebnice LEGO Chima - Vardyův sněžný supí kluzák

5x stavebnice LEGO Chima - Vardyův sněžný supí kluzák

Království Chima bylo kdysi nedotčeným přírodním rájem. Zvířecí kmeny mezi sebou bojovaly o zázračnou a mocnou sílu CHI. Nyní ale přichází chvíle, kdy musí spojit své síly, aby společně zachránily magický svět Chima!

Z ledu z tisíciletého spánku se probudily prehistorické kmeny bojovníků a chtějí Chimu pokrýt věčným sněhem a ledem. Šavlozubí tygři, mamuti a sloni vládnoucí ledovou silou CHI postupuj k hoře Cavora! Jediná záchrana zvířecích kmenů je najít všemocný kmen Fénixů ovládající ohnivou CHI a společně nepřátele porazit!

I vy můžete pomoci ubránit království Chima! Přijďte a zapojte se do největšího souboje všech dob, který proběhne v Metropoli Zličín 7. – 8. června vždy od 10:00 do 18:00.

Pokud chcete uchránit království již dnes, soutěžte s námi o stavebnice LEGO Chima! Pro 5 výherců je připravena veliká odměna v podobě stavebnice LEGO Chima – Vardyův sněžný supí kluzák.

Velkolepá hra o království i jedinečné stavebnice může začít!

Odpověď na soutěžní otázku a mnoho zajímavých informací o kouzelném království Chima najdete na: WWW.LEGO.CZ/CHIMA.  


Soutěžní otázky

1) Co dává sílu všem obyvatelům království LEGO Chima?

magický prsten

kouzelný nápoj

energie Chi (správná odpověď)

Výherci soutěže

Kamila Kucková,Troubky,
Lenka Hejcmanová,
Hana Vejvodová, Pelhřimov,
Hana Prečová,
Jiřina Kummerová, Velké Hamry,

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Společnost LEGO® Group, kterou v roce 1932 založil Ole Kirk Christiansen. Jméno 'LEGO' je zkratka ze dvou dánských slov a znamená "hrát dobře." Společnost prošla z otce na syna a je nyní ve vlastnictví vnuka zakladatele. Za posledních 80 let firma prošla velkým vývojem, kdy z malé truhlářské dílny vyrostl moderní, globální podnik, který je nyní z hlediska prodejů pátý největší výrobce hraček na světě. Mateřské sídlo má v Billundu v Dánsku, ale LEGO produkty jsou prodávány ve více jak 130 zemích světa.

 

TOPlist