Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o vstupenky na Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko

Na otázky můžete odpovídat od 14.11.2016 10:40 do 22.11.2016 00:00

Vyhrajte vstupenky na Vánoční festival, který pořádají divadla ABC a Rokoko v sobotu 3. prosince, a užijte si s dětmi vánoční pohodu!

Soutěž o vstupenky na Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko

Soutěž o vstupenky na Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko

 

Čekají vás čtyři vánoční představení a bohatý doprovodný program, který navodí tu správnou vánoční náladu. Pro děti budou připraveny výtvarné dílničky, Mikulášská besídka a pošta pro Ježíška. Chybět nebude ani vánoční trh neziskových organizací a něco dobrého na zub.

 

Soutěžte o:

3x 2 vstupenky na Vánoční přání (Divadlo rozmanitostí Most) od 13:15 v Divadle Rokoko

2 vstupenky na Psaní Ježíškovi (HaDivadlo Brno) od 15 hodin v Divadle ABC

2x 2 vstupenky na České Vánoce Josefa Lady(Divadlo Lampion Kladno) od 17 hodin v Divadle Rokoko

3x 2 vstupenky na České Vánoce (Městská divadla pražská) od 19 hodin v Divadle ABC

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.


Soutěžní otázky

1) Kolikátý ročník Vánočního festivalu se v divadlech ABC a Rokoko 3. 12. koná?

Pátý

Šestý (správná odpověď)

Sedmý

2) Jak se jmenuje postava, kterou v Českých Vánocích hraje Dana Batulková?

Anděl (správná odpověď)

Čert

Anča

3) Jak se jmenuje postava, kterou v Psaní Ježíškovi hraje Pavel Liška?

Beránek Boží

Bedřich Walter

Pepíček (správná odpověď)

Výherci soutěže

Václav Dobal, Praha, 
Jaroslava Korpášová, Stráž pod Ralskem,
Veronika Dostálová, Praha,
Barbora Petrtýlová, Praha,
Kosta Bessogonov, Praha,
Marta Poludvorná, Náchod, 
Sylva Zevelová,Zdobnice, 
Alena Jelínková, Benešov, 
Jarmila Řezníčková, Kačice, 

 

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 1 soutěžní otázky, která má 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

Městská divadla pražská najdete v centru Prahy. Se svými třemi sály v divadlech ABC a Rokoko, s kapacitou 500, 200 a 60 míst, jsou tady pro všechny pražské diváky – od dětí po seniory. Diváci mohou vybírat z bohatého repertoáru činoherního divadla i z řady dalších možností, jak trávit volný čas, oblíbené jsou např. Představení pro nezadané, Dámské jízdy v Rokoku, Herecké kurzy pro neherce nebo Vánoční festival.

 

TOPlist