Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž o 5 rodinných vstupenek na výstavu Tutanchamon - Jeho hrob a poklady

Na otázky můžete odpovídat od 26.08.2013 00:40 do 01.09.2013 23:59

Tutanchamon a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 5 rodinných vstupenek na výstavu Tutanchamon - Jeho hrob a poklady

Výhru získá 5 vylosovancýh výherců, kteří správně odpoví na soutěžní otázky.

5 rodinných vstupenek na výstavu Tutanchamon - Jeho hrob a poklady

5 rodinných vstupenek na výstavu Tutanchamon - Jeho hrob a poklady

 

Hodnota rodinné vstupenky je 900 Kč!

 

Rodinná vstupenka (2 dospělí + 3 děti).

Tutanchamon - jeho hrob a poklady je putovní výstava, která po světě koluje ve třech verzích. Díky tomu ji mělo možnost shlédnout už více než 3 miliony lidí v Evropě i Asii. Největší výstava známé mezinárodní archeologické senzace.

Tato výstava otevírá novou kapitolu v oblasti prezentace kulturní historie, a to jak v obecném měřítku, tak s ohledem na starověký Egypt. V první řadě tu stojíme před bezprecedentním rozsahem v podobě více než tisícovky vystavovaných předmětů – dokonalých replik vytvořených pod dohledem odborníků. Jedná se tak o mnohem kompletnější výstavu než byla kterákoli z předchozích, kde byly použity originály.

A pak je tu samozřejmě způsob, jakým jsou exponáty vystaveny. Máte možnost doslova vstoupit do pohřební komory a zkoumat ji očima prvních průzkumníků, s její pověstnou krásou přímo na dosah ruky. Je to dobrodružství pro všechny smysly, zážitek, který si bude každý z návštěvníků pamatovat.

 

tutanchamon

 

Do konce srpna můžete využít 20% slevu na rodinnou vstupenku. Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 3 děti ve věku 6-14 let (mladší děti mají vstup zdarma). Nemusí se nutně jednat o rodinu, tuto vstupenku si mohou zakoupit např. i 2 maminky a vzít s sebou své děti. V ceně je zahrnuto i zapůjčení audioprůvodce, který Vás poutavě provede celou výstavou. Pro děti máme k dispozici dětskou verzi. Dopřejte sobě i svým dětem zážitek z této unikátní výstavy!

Výstava Tutanchamon trvá do 22. září 2013.

Více informací najdete zde www.tut-vystava.cz.

 

Tutanchamon

Tutanchamon

Tutanchamon

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.tut-vystava.cz.


Soutěžní otázky

1) Tutanchamon byl?

Loupežník

Vodník

Faraon (správná odpověď)

2) Díky výstavě Tutanchamon – jeho hrobka a poklady se ocitnete?

V útrobách obrovské pokladnice, objevíte nové světy a nové zázraky (správná odpověď)

V delfináriu, setkáte se s delfíny

Na paloučku, zatancujete si s vílami

Výherci soutěže

Lucie Bártová,
Natálie Mikulášková, Rájec - Jestřebí,
Sandra Šarmanová, Tlumačov,
Sylva Chiriacová,Heřmanův Městec,
Milada Kroupová,

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s  pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel.  Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist